Desse bustadane i Sogn skifta eigar i mai

Det var kanskje litt rolegare på eigedomsmarknaden enn normalt i mai. Her er bustadane og eigedomane i Sogn som skifta eigar.