Dersom Årdal kommune verkeleg vil setja handling bak ord om å leggja til rette for at ungdommen skal komma heim og etablera seg, er dette kanskje eit glimrande høve til å visa det?

Av