↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

950 44 240

Besøksadresse

Trolladalen 30
6856 SOGNDAL
  1. Beskrivelse

Meklarhuset Sogn er eit nytt, uavhengig eigedomsmeklarkontor for Sogne-regionen.

Selskapet er nytt men dei tilsette som har starta Meklarhuset Sogn er eigedomsmeklarar med meir enn 50 års erfaring.

 

Vi har lokalkunnskapen - kontakt oss når du skal selje bustaden din.