↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

993 86 999

Besøksadresse

Sandgota 2
6885 ÅRDALSTANGEN
  1. Beskrivelse

Ved å kjøpe våre produkter og tjenester, bidreg du til å skape arbeidsplassar til mennesker som av ulike grunnar fell utanfor det ordinære arbeidsmarkedet.

*Arbeidsevnekartlegging, arbeidspraksis, jobbmestring og karriereveiledning.       

*Vaskeritenester, skiltproduksjon, glasskjæring m.m

Me samarbeider med Trygve Skaug