↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

57 62 74 50

Besøksadresse

Fjørevegen 20
6856 SOGNDAL
  1. Beskrivelse

Arkitektkontoret A38 vart stifta i 1976 og har solid og breid prosjekteringserfaring, med små og store oppdragsgjevarar, offentlege og private. Kontoret arbeider også med programmering, regulering, interiør og landskap og tek hand om all prosjektadministrasjon, også rollen som totalrådgjevar. A38 set si ære i at alle prosjekt skal bli så bra så råd er innanfor rammene kontoret blir tildelt, og at byggeigar skal bli stolt av bygget sitt. 

Gode prosessar gir gode resultat, difor blir oppdragsgivarar lytta til og involvert gjennom heile prosjektet. Kontoret arbeider med oppgåvene frå val av idé og konsept til arbeidsteikning og detaljering, gjennomføring og oppfølging. Prosjektet, med alle faggrupper involvert, skal gjennom byggeprosessen koordinerast trygt gjennom lover og reglar.  Arbeidsteikningar og beskrivelsar skal sikre ein optimal byggeplass-produksjon tilpassa den aktuelle entrepriseforma og i kreativt samarbeid med entreprenøren.  For A38 er det viktig at sluttresultatet gir overbevisande løysingar innanfor dei gjevne miljømessige- og økonomiske rammene.

Kontoret arbeider med eit breitt spekter innan arkitektur frå lavmelt tilpassing til ikoniske byggverk med apell til eit internasjonalt publikum. For A38 er det viktig å både vise samfunnsansvar og respekt for pengesekken.  Målet er å forvalte investeringa på ein slik måte at også lågbudsjett- prosjekt kan få eit visst arkitektonisk overskudd. Ofte er det ikkje nødvendig med dei store pengane, men heller grundige analyser i idéfasen.  Filosofien til A38 er at den enkle, elegante og tidlause design vert oppnådd gjennom gode konsept og gjerne med overraskande grep.