↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

57 67 75 00

Besøksadresse

Nestangen
6856 SOGNDAL
 1. Beskrivelse

Holen Installasjon er ei av dei leiande elektroentreprenørbedrifta i indre Sogn. Bedrifta har nærare 50 tilsette og me leverer tenester både til privat- og næringsmarknaden.

 

Me leverer alt frå tradisjonelle elektroinstallasjonar til meir avanserte anlegg innan smarthus, energistyring, ekom og IKT osv.

Holen Installasjon AS har hovudkontor i Sogndal, men betener både små og store kundar i heile regionen frå avdelingar i både Gaupne, Leikanger og Vik i Sogn.

 

Med sentralgodkjenning i tiltaksklasse 3, og solide samarbeidspartnarar innafor brannvarsling, telefoni og data er Holen Installasjon ein totalleverandør av elektriske løysingar for små og store bygg.

 • Installasjon
 • Brannalarmar
 • Alarmsystem
 • Telefoni
 • Smarthusstyringar til hus og leilegheitar
 • Datanettverk
 • Varmepumper

 

Privattjenester

 • Ny bustad
 • Lading av Elbil
 • Inspirasjon
 • Smarthus
 • Ombygging
 • Serviceoppdrag
 • Straumsparing
 • Tryggleik
 • Komfort
 • Boligmappa
 • Kva kan du gjere sjølv
 • Leverandørsider
 • Tilskot

 

Bedriftstjenester

 • Serviceavtale
 • Vaktordning 24t.
 • Periodisk vedlikehald
 • Referansar

 

GODKJENT KVALITET

Me jobbar i ein bransje med strenge krav både til seriøsitet, tryggleik og kvalitet. Hjå Holen Installasjon er du i trygge hender.

Godkjenninger og sertifiseringer