↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

905 85 570

Besøksadresse

Leitevegen 57
6856 SOGNDAL
  1. Beskrivelse

Autospa er så mykje meir enn berre bilpleie. Me legg stor vekt på kvalitet i produkt, god opplæring og gode haldningar hjå dei tilsette. Dette for at nettopp din bil skal få den pleia han fortjener.

 

Me føretrekk bruk av dyrare kvalitetsprodukt, fordi dei ofte jobbar meir skånsomt og gir eit betre resultat på overflatene på køyretøyet. Me brukar god tid på kvar bil, slik at alle prosessar går rett føre seg. Hjå oss skal du forvente det beste -me kompromissar ikkje på kvalitet.

 

Riktig behandling

Utvendig vask er nok det som oftast blir utført på bil. Og sjølv om dette er den vanligaste behandlinga, vil ikkje det nødvendigvis sei at det er den som er enklast å utføre! Lakken er kanskje den overflata på bilen som speglar best korleis bilen har blitt tatt vare på. Han er skjør og tar lett skade av feil behandling.

 

Me nevner feller:

  • Maskinvask med børsteri børsteanlegget sit det skitt frå hundrevis av andre bilar som skrapar opp di perle
  • Maskinvask uten børsterher blir det brukt ein kraftig kjemi for å løsne skitten, og denne tørrar ut lakken
  • Håndvask med skittent utstyr.ein får kva ein betaler for, er vår erfaring. Ein utvendig vask til kr 50 er billig av ein grunn; liten kompetanse og godt brukt utstyr, kan samanliknast med ein børstevask med piasavakost!
  • Selvvask på bensinstasjonher er det ein kombinasjon av dei ovennemnde; skitne børstar på stav, dårleg utstyr og dårleg kjemi