↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

995 29 995

Besøksadresse

Fjørevegen 18B
6856 SOGNDAL
  1. Beskrivelse

Sikringen, din lokale elektrikar!

Me er med i elektrikarkjeda Sikringen, det sikrar deg som kunde dei beste prisane

og at vår ekspertise kjem til din nytte.

Vil du sikra heimen din? Ta sikringens Elsjekk!

Har du eit usikkert eller eldre elektrisk anlegg, kan det fort gå gale og i verste fall føra til brann i heimen din.

Er sikringane dine varme? Er stikkontaktane eller brytarane dine brunbrente? Korleis ser det ut bak fasaden?

Då er det fare på ferde og me anbefalar deg å ta ein El-sjekk. Du er sjølv ansvarlig for det elektriske anlegget i bustaden din.

Ein eventyrleg start

Sogn Elektro vart etablert i Sogndal våren 2013 av Stian Hellebust.

Me har sidan då hatt solid vekst og ei stadig større arbeidsmengd.

Veksten har gjort at me no utvidar arbeidskrafta og satsar mot nye høgder.

Me er no 4 faste ansette og søker stadig etter dyktige medarbeidarar.

Små og mellomstore prosjekt

Her er du igjennom Sikringen kjeda sikra best pris og best resultat.

Me har solid kompetanse og utfører jobbar til avtalt tid og pris.

Større prosjekt

På større jobbar har me brei erfaring med større prosjekt som leiligheitskompleks, storsenter og industri.