↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

951 70 000

Besøksadresse

Kloppavegen 9
6854 KAUPANGER
  1. Beskrivelse

Røyrleggjar Ingmar Fimreite AS

Har du et ynskje om eit nytt og flott bad? Eller har du tenkt å investere i ei ny varmepumpe? Røyrleggjar Ingmar Fimreite AS har base i Sogndal, med Indre Sogn som arbeidsområde.

Firmaet driv tradisjonell røyrleggjarverksemd, og utfører eksempelvis rehabilitering av baderom, VA-anlegg, installasjon av vatn til vatn varmepumpe. I tillegg har vi spesialisert oss på TV-inspeksjon / høgtrykkspyling av kloakkleidning og andre røyrsystem.

 

Vi er godkjent for speilsveis av PE-røyr. Røyrleggjar Ingmar Fimreite AS driv som allsidig røyrleggjarbedrift i Sogndal kommune. Vi driv også i kommunane Balestrand, Vik i Sogn, Leikanger, Luster, Aurland, Lærdal og Årdal.

Godkjenninger og sertifiseringer