↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

911 06 502

Besøksadresse

Klokkesteinvegen 1
6869 HAFSLO
  1. Beskrivelse

DAGLEG REINHALD/ FAST REINHALD

Pro-vask leverer reinhaldstenester tilpassa ditt behov!

Godt utført reinhald bidreg til redusert sjukefråvær, auka trivsel og lenger levetid på inventar. Omfanget av det faste reinhaldet vil variere etter behov, men omfatter vanlegvis oppgaver som:

Vask av alle opne golvflater

Støvsuging av eventuelle tepper

Støvtørking eller fuktig avtørking av åpne flater (f.eks. skrivebord, møtebord, resepsjon, hyller, dataskjerm)

Skift av søppelbøtter og tømming av søppel

Grundig reinhold av toalett og sanitæranlegg

Etterfylling av sanitærartiklar

Vask av fellesareal (særleg hos store bedrifter)

HOVUDREINGJERING

Grundig reingjering og hovudvask av dykkar lokale eller heim.

Omfanget av hovudreingjering finn vi etter ei felles befaring, men normalt omfattar hovedrengjering grundig reingjering av:

Veggar

Tak

Dørblad og dørkarmar

Innvendig vinduspuss og vinduskarmar

Lysarmatur

Oppå hyller over normal nåhøgde

BYGGREINGJERING

Rengjering av nye bustader, leilegheiter og bygg

Etter ein byggeperiode vil det vere behov for å vaske "ned" alle flater slik at kunden som skal overta bygget eller leilegheita i får arealet i perfekt stand. Etter at handverkarane er ferdige, kan vi føreta byggreinhald og gjer:

Rengjering og nedvasking:

Byggrengjering av kontorlokaler

Byggrengjering av møblar

Byggrengjering av golv, veggar og tak

Byggrengjering av fellesareal

Byggrengjering av toalett

Byggrengjering av elektriske kablar

Vi har også erfaring med brakkevask for anleggsbedrifter. Be om befaring, så gjer vi pris. 

AIRBNB-VASK

Driv du med AirBnB-utleige av hus, leilegheit eller hytte?

Vi kan hjelpe til med vask av hus, leilegheiter eller hytter som du leiger ut gjennom AirBnB eller andre. Du står for rydding, vi står for vask, støvtørking og gjer alt klart til neste leigetakar. Ta kontakt, så kan vi diskutere kva opplegg vi i fellesskap kan få til rundt dette.