↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

978 90 000

Besøksadresse

Røysavegen 18
6893 VIK I SOGN
  1. Beskrivelse

Vi strekker oss lengre

Augestad Maskin AS er eit entreprenørselskap med lang erfaring innen anleggsprosjekter. Me påtar oss alle typar prosjekt som grunnarbeid, masseforflytning, muring, plastring og vegbygging. Me har heile Norge som arbeidsfelt, med vårt slagord som er « Vi strekker oss lengre»

 

 

GRUNNARBEID

Me utfører alle typar grunnarbeid. Før det skal oppførast ein konstruksjon på tomten, er det svært viktig at det er utført godt grunnarbeid. Dette er ein forutsetning for at resten av byggeprosjektet kan utførast på ein forsvarlig måte. Ofte kan det være nødvendig med ein geoteknisk undersøkelse for å fastslå massenes bæreevne. Me tek gjerne heile jobben inklusiv prosjektering.

 

MASSEFORFLYTNING

Effektiv masseforflytning er alltid viktig for å få god framdrift i prosjekta. Med rett utstyr og ein moderne maskinpark med GPS, sikrar me svært god nøyaktigheit på utlasting av massar. Me har fleire samarbeidspartnarar slik at me har stor kapasitet på prosjekt som har behov for dette.

 

MURING

Me utfører alle typar murar, frå hagemur til store konstruksjonsmurar. Våre prosedyrar på utførelse av murar, sikrar svært god kvalitet, og flott sluttresultat.

 

VEGBYGGING

Med lang erfaring innan komplekse vegprosjekt hjå ledelsen, er dette eit av firmaets satsingsområde i framtida. Augestad Maskin har utført arbeider på FV 17 Liafjell på Helgelandskysten, Eg Helgeland sør, FV 714 Laksevegen på Hitra, Miljøgate på Fitjar, E 134 Saggrenda - Meheia og E 39 Svegatjørn - Rådal. 

 

REHABILITERING

Vårt siste prosjekt er rehabilitering av ferjekaier i Jondal og Tørvikbygd. Her skal me utføra alt grunnarbeid, sjøfyllingar, plastring, muring, riving av betongkonstruksjonar og bygging av ny oppstillingsplass inklusiv asfaltering og perdigpussing av sideareal.

 

PLASTRING

Plastring er eit eige fagfelt, som krever god nøyaktigheit for å få eit godt sluttprodukt. Vi utfører plastring av elver, dam, sjøfyllingar og alt som treng erosjonssikring.