Denne einebustaden i Rutlinslid gjekk for 5,3 millionar kroner – sjå eigedomshandelen for juni

– Me er kjempeglade for at me fekk selt til nokon som vart nøgde med huset.