Den vesle saka som vaks seg stor

Om lag 250.000 kroner – 50 prosent stilling.