Den som vil kan bli testa etter nye reglar: – Stille før stormen

– Slik det er no, skal det ikkje mange symptoma til før det blir tilrådd å testa.