Den eine vil gje folk barnehageplass når det trengst, med inntak heile året - den andre ikkje

I skuggen av debatten om mellombelse avdelingar ved Kjørnes barnehage, diskuterer politikarane om Sogndal skal bli ein kommune der foreldra ikkje må tilpassa seg søknadsfristar.