I 2019 blei det 34.665 nye uføretrygda i Norge, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

I alt var det 364.005 ved utgangen av 2019, som utgjer 10,5 prosent av befolkninga. For fem år sidan var andelen 9,7 prosent, og andelen har for det meste stige jamt dei siste åra.

Risikoen for å bli uføretrygda heng tett saman med utdanningsnivå. Medan berre 4,3 prosent som har høgare utdanning, er uføretrygda, tek imot 21,8 prosent av dei som berre har grunnskule, uføretrygd.

Østfold har den høgaste delen av uføretrygda, med 15,2 prosent av befolkninga, medan Oslo har den lågaste, med 6,1 prosent.

Statistikken viser også at innvandrarar i mindre grad enn befolkninga elles blir uføretrygda. Blant innvandrarar frå EU/EØS-landa og USA, Canada, Australia og New Zealand er 2,6 prosent uføretrygda. Blant innvandrarar frå Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania elles og Europa elles er 8,1 prosent uføretrygda. For befolkninga elles er delen 11,6 prosent.

(©NTB)