Dei vil ikkje ha 120 km/t som fartsgrense

Fleirtalet av politikarar i fylkesutvalet, vil ikkje innføra 120 km/t som fartsgrense på nasjonale, firefelts hovudvegar i framtida.