Dei skulle bygga nytt hus – det vart eit kunstverk som ingen andre har maken til

Ragnar og Else Grete Engebretsen skulle bygga nytt hus på garden når sonen Daniel og familien no tek over gardsdrifta. Det nye huset er blitt eit kunstverk – spesialdesigna og teikna av Else sjølv og sølvsmed/arkitekt Arnt Darrud.