Dei fekk pensjonistane til å gjera jobben – no forlengjer dei ordninga

34 pensjonistar har i sommar vore vertar på turistkontoret i Årdal utan betaling. Denne ordninga vil halda fram.