Dei fekk brått ein annan arbeidskvardag: – Det har vore krevjande

Koronapandemien har endra arbeidskvardagen for dei tilsette på ambulansestasjonen i Sogndal.