David bur i lastebilen heile veka: – Du blir meir isolert no. Det pregar ein

Livet som yrkessjåfør er no tøffare og meir einsamt enn nokon gong. No håpar dei at innsatsen vil bli hugsa når dette er over.