Då Solveig (31) skulle dyrka i eigen kjøkkenhage, oppstod eit problem

Planar om å bli litt sjølvberga med potet? Då er du for seint ute.