Då sjukeheimane måtte stenga for besøkande, kom personalet på denne ideen

No kan pasientar og pårørande sjå og snakka med kvarandre på iPad: – Det har vore nokre fantastisk rørande møte!