Då ho heldt på å gå på tryne på rulleski fekk Sigrid ein idé

Sigrid Øien Helgheim har undersøkt steinsprangrisiko på gang- og sykkelvegen ved Stedjeberget i Sogndal.