Då det lokale hotellet etterlyste hjelp kasta ungdomane seg på telefonen

Helle Kristin Hillestad (17) Miriam Olsen (15) og Johannes Oppedal (17) greip sjansen då hotellet i heimbygda bad om hjelp.