Då dei tilsette vart sende heim, måtte sjefen gjera jobben sjølv: – Me har ikkje noko val

Indre Sogn ASVO har berre ein brøkdel av arbeidsstyrken i sving, men køyrer for full maskin.