Då dei møttes sist var tonen ein annan. Men bodskapet er framleis det same

Sukkeravgifta var naturleg nok tema då Siv Jensen besøkte Lerum. Men også grensehandelen vart sett under lupa.