Då brannvesenet såg kor det brann, starta dei å ringja bøndene i bygda

18 brannfolk og to sivilie jobba i fleire timar for å sløkka brannen ved Vamråktunnelen. No takkar stasjonssjefen for hjelpa.