Byggjer sjukeheim til 305 millionar- usemje om val av energikjelde

– Her er for mange usikre postar til å ta ei avgjerd, seier Tommy Halset om valet av energitype som skal forsyna helse- og omsorgsutbygginga til 305 millionar kroner.