Bygdalaget mista si viktigaste inntektskjelde – det fekk dei til å tenkja nytt

Solvorn bygdalag ligg ikkje på latsida.