Bustadprosjektet i turistbygda er i sluttspurten

Av

– Eg hadde ressursar, moglegheit og lyst til å satsa på noko som kjem til gagn i heimkommunen, seier Jan Turlid.