Brukte drone og fann sleppstaden for raset i Fjordavegen

Vegen er opna att, men blir nattestengd frå klokka 18.00 i kveld.