Bruktbutikken har skapt stor aktivitet og god omsetnad. No tek kommunen over eigarskapet

Bruktbutikken «Brukthjørna» er no eit kommunalt føretak.