Brukar millionar på å skaffa folk: Serine (24) let seg lokka

Brukar millionar på å rekruttera fagfolk – og lukkast.