Bruduljar om sal av småbruk, arvingane vil behalda stølsretten

Skal jordlova styra salet av dette småbruket slik rådmannen har vedteke? Vik Senterparti ønskjer eit ord med i laget og meiner eigedomen på Vetleøyri kan omsetjast konsesjonsfritt. Stridens kjerne er ein skogteig og stølshuset som ligg i eit sameige.