Broberg om forliksprosessen med dei omvarsla – bestemde alt åleine

Setterådmann Knut Broberg stadfestar at både tidlegare ordførar og varaordførar var kontaktane hans, men at alle avgjerder i prosessen har vorte tekne av han.