Brått steig hagefeberen: – To heite trendar skil seg ut i vår

Fredag før pinse og vêrmeldingar med smak av ekte sommar sette fart i hagefolket.