Klokka 11:33 fekk 110-sentralen melding om ein brann i eit bustadhus i Gaupne. Ein time seinare blir det opplyst at brannen er sløkt.