Brannvesenet rykkjer ut etter melding om brann i fjellsida Nærnesholten i Aurland. Staden det brenn er ikkje tilgjengeleg for brannmannskapet.

Kl. 12 vart det rekvirert skogbrannhelikopter for sløkking.