Bøndene står i kø for å selja mjølkekvotar - sjå oversikta for Sogn

Bøndene i Vestland fylke ynskjer å selja meir enn dobbelt så stor mengde mjølk som kravet er.