Bollestad er klinkande klar: Bønder får ikkje pengar til klipping

Landbruksministeren gir inga støtte til bønder som ikkje produserer mat til forbrukarane.