KJEM KANSKJE TILBAKE: Bokbåten Epos. (foto: bokbaten.no)

Bokbåten kan koma attende til fylket

Publisert 15.03.2019 kl. 06.53. Oppdatert kl. 07.17.

Fylkesrådmann i Hordaland meiner det bør diskuterast om bokbåten "Epos" skal besøke heile Vestland fylke, i fylgje Nrk. Bokbåten slutta å besøke Sogn og Fjordane for snart fire år sidan. Tilbodet heldt fram i dei to andre fylka.


Bokbåtdrifta starta i Hordaland i 1959 og vart utvida til Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal i 1964. Det omreisande biblioteket hadde 53.000 utlån i 2007.


Born og eldre er dei viktigaste brukarane av båtbiblioteket.