Bodkrig mellom to aktørar på tvangssalet av Tørvis Hotell

Tvangssalet av Tørvis hotell i Marifjøra vart sett i gang i november i fjor. Framleis er det heilt uvisst kven som får kjøpa hotellet.