Blir sjukeheimspasientar smitta, blir dei flytta hit: – Me gjer alt me kan for at smitten ikkje skal spreia seg til sjukeheimane

Dersom sjukeheimspasientar i Sogndal kommune blir smitta av Covid-19, skal ei avdeling stå klar til å ta imot dei.