Blir det steik eller plask denne sommaren? Jens (68) fann svaret i naturen: – Eg har aldri opplevd at dette ikkje har stemt

«Ask før eik gjev steik, men eik før ask gjev plask», heiter eit gamalt rim.