Landskapet i Sogn skiftar drakt, og naturen sitt fargespel er imponerande. Har du teke eit blinkskot som fangar haust-stemninga, ønskjer me at du sender inn bileta du har knipsa med kamera eller mobilen til oss.

Korleis?

Du kan senda bileta dine til [email protected] Merk e-posten med: sahaust2020

Du kan også nytta vår Instagram-konto: @sogn.avis. Her må du merka bileta slik: #sahaust2020

Premiar

I november kårar me dei beste bileta, som vert premierte med Flaxlodd.

Lukke til!

Bildeserie

Hausten