Bjørn og Jan Tore må sjå langt etter ny asfalt: – Kommunen har øydelagt vegen i vinter, då må dei ordna opp

Sogndal kommune har knapt med ressursar og kan ikkje lova ny asfalt i år. Jan Tore Odd og dei andre innbyggjarane på Dalenfeltet vil ha ny asfalt no, og er ikkje nøgde med svaret dei har fått frå kommunen.