Bjørlo vil framskunda vegprosjekt: – Kan syna seg gull verdt for å sikra framtida til viktige aktørar

– Vestland fylkeskommune må framskunda planlagde mindre utbyggings- og vedlikehaldsprosjekt på fylkesvegnettet, for å stø opp om lokalt næringsliv under koronakrisa.