Bjarte har 24 mjølkekyr å metta: – Halvparten av arealet er under vatn

Flaumråka bønder får ikkje starta slåtten. – Det er tragisk, meiner leiar i bondelaget på Veitastrond.