Biskopane varslar pressekonferanse: – Prestar kan ikkje velja sjølve

Den øvste leiinga drøftar spørsmålet om kvinnelege prestar og menn som ikkje vil samarbeida med dei.